Reactie van Helen De Cruz en Eric Schliesser op de Actiegroep Hoger Onderwijs

De filosofen Helen De Cruz en Eric Schliesser hebben een reactie geschreven op de open brief van de Actiegroep Hoger Onderwijs over de publicatiedruk aan Vlaamse Universiteiten. Omdat ze me lieten weten hun reactie niet in een Vlaamse krant kwijt te kunnen, heb ik hen ruimte aangeboden op deze Blog om hun reactie te publiceren [IR].

————————————————————————————————

Recent werd door de Actiegroep Hoger Onderwijs een petitie gelanceerd die pleit voor een hervorming in het hoger onderwijs (DS 21 augustus). De auteurs bekritiseren de nadruk op kwantiteit in de evaluatie en financiering van onderzoek (met een te exclusieve nadruk op artikelen in internationale Engelstalige tijdschriften). Ze wijzen ook op het precaire statuut van jonge onderzoekers in onzekere, tijdelijke contracten, waarvan slechts 1 op 13 uiteindelijk een vaste baan aan een universiteit vindt. Hoewel deze diagnose redelijk is, zijn de voorgestelde oplossingen van de initiatiefnemers niet adequaat; ze dreigen zelfs de kwaliteit van het onderzoek aan Vlaamse universiteiten te verminderen. Continue reading