Krijgen vrouwen in de wetenschap gelijke kansen?

Enkele maanden geleden, op 10 juni om precies te zijn, gaf ik in Leuven een lezing over de positie van vrouwen in de wetenschap. De uitnodiging kwam van de Werkgroep Vrouw en Universiteit van de Vereniging voor Academisch Personeel (VAP). De zaal zat prettig vol, al was het aantal mannen op één of twee handen te tellen, zoals meestal het geval indien men over dit onderwerp spreekt. Maar wat wel heel bijzonder was, was dat de net verkozen rector Torfs was komen luisteren. Gegeven mijn overvolle agenda duurde het enige tijd voor ik de tekst kon uitschrijven en redigeren, maar dat is nu gebeurd.

Zie bijgevoegde file: 2013 VAP V&U Lezing Robeyns

Ervaringen van autisten in Denemarken

Gisteren was ik te gast op de Universiteit van Aarhus waar een studiedag plaats vond over welzijn bij mensen met autisme. ‘s Ochtends lag de nadruk op filosofische welzijnstheorie, en hoe die relevant gemaakt kan worden voor autisme (want, verbazingwekkend genoeg, filosofen hebben wel hele bibliotheken vol geschreven over welzijn, maar er bestaat zo goed als geen filosofische literatuur over welzijn bij mensen met autisme). De drie filosofische lezingen, waaronder de mijne, benadrukten alle drie dat het heel belangrijk is om te vertrekken vanuit de ervaringen en leefwereld van mensen met autisme zelf, bijvoorbeeld door een studie van autobiografieën of door gewoon (beter) naar hen te luisteren.

Dat was dan ook de bedoeling van het middagprogramma, waar drie jonge twintigers met autisme hun ervaringen kwamen delen. Een van de drie is professioneel betrokken bij het bepleiten van de rechten van mensen met autisme, en bleek een uiterst intelligente persoon die zeer heldere en diepgaande antwoorden kon geven op onze vragen. De drie sprekers hadden op voorhand een aantal vragen gekregen, bijvoorbeeld over wat ze veranderd zouden willen zien in de toekomst, en wat de grootste uitdagingen of problemen waren die ze in hun leven tegengekomen waren. Deze lezingen waren zeer informatief en interessant. Er zijn uit de Deense ervaringen lessen te trekken voor twee veranderingen die in Nederland voor de deur staan, die kinderen met psychiatrische problemen specifiek zullen treffen: de overgang van de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (JGGZ) naar de gemeenten, en de wet op het passend onderwijs. Denemarken voerde in 2007 een vergaande decentralisering van de jeugdzorg door, en introduceerde het idee van inclusief onderwijs, waarbij zoveel mogelijk geprobeerd wordt kinderen in reguliere scholen onderwijs te laten volgen. Continue reading