Voor vaders: een sigaar uit eigen doos

Zo, vrolijke berichten alom in de kranten en op twitter dat Vaders dan nu ook eindelijk meer dan die beschamende twee dagen verlof krijgen na de geboorte van hun kind. Stel je voor: ze krijgen er maar liefst drie bij. Prachtig, toch?

Nou, neen dus. Die drie dagen zijn onbetaald. En het is nog steeds veel minder dan in andere landen, die doorgaans culturen hebben die minder op het gezin en op emancipatie gericht zijn. Maar wat het belangrijkste argument is: het is gewoon onrechtvaardig. In 2009 heb ik in mijn oratie uitgelegd waarom dat zo is. Voor een uitgebreidere en gedetailleerdere (filosofische) studie van verlof voor vaders en moeders met een alternatief voorstel, zie dit artikel.

Geen reden voor feesten, dus: deze drie dagen lijken meer op een sigaar uit eigen doos, dan op een stap in de richting van meer gender rechtvaardigheid dan wel meer kansen voor mannen om op gelijkwaardige manier betrokken te zijn bij hun pasgeboren kinderen.